MARLENA LATUSEK

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie  na wydziale pedagogicznym specjalność – pedagogika terapeutyczna. Studia magisterskie na wydziale pedagogicznym specjalność – pedagogika resocjalizacyjna. 
 Z domem dziecka związana zawodowo od  2009r.
W wolnej chwili rozwija swoje pasje artystyczne oraz kulinarne. Lubi dobrą książkę, szczególnie na tle umiłowanych gór.

SANDRA WALERYŚ

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Olsztynie na wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych, specjalność- pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią pedagogiczną. Studia magisterskie na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, specjalność- praca socjalna z rodziną. 

Miłośniczka wędrówek górskich, turystyki krajowej, gotowania oraz grafiki komputerowej.